Zrozeni k vědomému pohybu: 14 - 16.1.2022

Pobytový seminář. 
Budeme se společně učit prožívat pohyb a klid tak, že se vnoříme do sebe sama. To provedeme po systémových krocích. Budeme cvičit Taiji a Qi Gong, intuitativní tanec, učit se, sdílet, dýchat, odpočívat, sedět a stát v tichu sebe sama. Tak se dotkneme své vlastní podstaty.

Seminář nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti, je určený jak pro začátečníky, tak pro praktikanty všech směrů.
Praxe:
- základní principy pohybu a práce s energií Taiji Quan – basics
- dýchání v jednoduchých sestavách Qi Gong
- svobodný pohyb a projev vlastní dynamiky v nalezení osobního pohybu
- meditaci vnitřního vhledu a pozorování
- taoistický pojem wu-wej, bytí v nebytí
- vzájemné sdílení zkušenosti
- vypočítáme osobní energetická čísla, jehož dynamiku prozkoumáme v pohybu
- pochopení pojmu Qi

Termín:
14 – 16. 1. 2022
Nástup a začátek – pátek 18.00
Ukončení – neděle v poledne
Lektor:
Otakar Chochola, jmenovaný pokračovatel chrámové školy San Feng Pai, učitel Taiji Quan, meditace a Qigong, učitel Feng Shui a životní dobrodruh.
Cena:
3900,- obsahuje výuky, pobyt a stravu
3000,- obsahuje výuku a stravu bez pobytu
2600,- obsahuje výuku a nájemní poplatek (bez pobytu a stravy)
Platba:
záloha 1000,- na č.u. 2600166652/2010, do zprávy uveďte jméno
Zbytek namístě.
Kontaktní osoba:
Radka Bínová, tel: 777 250 363
mail: radkabinova@seznam.cz
Místo:
Váňův statek. Dubovice u Pelhřimova
www.vanuv-statek.cz
Program:
Pátek:
18.00 – příjezd a registrace, společný kruh a seznámení se navzájem
společná meditace
Sobota:
7.30 – 8.30         ranní cvičení ( taiji basics, qi gong)
snídaně
9.30 – 12.00       blok k objevení svého pohybu a doteku sebe sama
oběd
15.00 – 17.30    výuka Teorie poznání, meditace, odpolední qi gong
večeře
19.00 – 21.00    meditace, sdílení, vibrace 5 léčení
Neděle:
7.30 – 8.30         ranní cvičení ( taiji basics, qi gong)
snídaně
9.30 – 12.00       společný pohyb, osobní kompozice
oběd
Pozn:
program bude upraven podle konstelace příjezdové skupiny potřebným směrem
seminář bude intenzivní
Co s sebou:
volné oblečení do sálu
věci osobní hygieny a na spaní
meditační polštářky a deku nebo podložku na zem

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde