Tomáš Holý

Věnuje se 12 let umění šermu mistra Johannesa Lichtenauera, známé též jako Kunst des Fechten. Je zakladatel a vedoucí Píseckého oddílu dlouhého meče. 8 let aktivně provádí kalistenická cvičení k rozvoji kloubní, svalové, výbušné a komplexní síly pomocí vlastního těla. 3 roky trénoval Yang Tai Ji (Tchai-ťi) pod Shikon Budokai, kde ho vyučovali Ing. Ondřej Musil, Ing. Karel Uhlíř a mistr Steawe Rowe. 2 roky trénuje u Davida Šejny Hung Ka Kung Fu v České fedaraci, která spadá pod rodinu Lam a velmistra Lam Chun Singa. Pátým rokem studuje v Plujících oblacích wudangské kung-fu pod vedením Shifu Otakara Chocholy a Stanislava Bulíčka. Nastudoval sestavy: Tai-Ji 13 forem, Jiben Quan, Xuan Wu Quan, Wu-xing Quan, She Quan, Baduan-Jin Qi gong, Wu xing - Qi gong. Byl přijat Otakarem Chocholou za žáka linie, s osobním jménem Yue Měng, volně Divoký měsíc.
Osobní vyznání:
V kung fu jsem nalezl dlouho hledané pěstování celistvosti, nesmrtelnosti a aspiraci navigátora jednoty.

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde