Tomáš Holý

Věnuje se 10 let umění šermu mistra Johannesa Lichtenauera, známé též jako Kunst des Fechten. Je zakladatel a vedoucí Píseckého oddílu dlouhého meče. 6 let aktivně provádí kalistenická cvičení k rozvoji kloubní, svalové, výbušné a komplexní síly pomocí vlastního těla. 3 roky trénoval Yang Tai Ji (Tchai-ťi) pod Shikon Budokai, kde ho vyučovali Ing. Ondřej Musil, Ing. Karel Uhlíř a mistr Steawe Rowe.Třetím rokem studuje v Plujících oblacích wudangské kung-fu pod vedením Shifu Otakara Chocholy a Stanislava Bulíčka. Nastudoval sestavy: Tai-Ji 13 forem, Jiben Quan, Baji Quan, Xuan Wu Quan, Wu xing - Qi gong, Baduan-Jin Qi gong.
Byl přijat Otakarem Chocholou za žáka linie, s osobním jménem Yue Měng, volně Divoký měsíc. 

Osobní vyznání:
V kung fu jsem nalezl dlouho hledané pěstování celistvosti, nesmrtelnosti a aspiraci navigátora jednoty.

 

 

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde