Hradec Králové 21.8.2009 - promítání

v pátek od 19 hod setkání a promítání o akci wudangkungfu.cz v klubu 69.

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde