Představení "Spoušť" a Workshop "Space between" s Emmanuelle Pépin 7. - 9. 12. 2012

 


 

  • Workshop " Space between"8. a 9. prosince 2012 v centru Plující oblaka. Workshop okamžité kompozice během kterého se zaměříme na práci s prostorem a vnímání naší přítomnosti skrze vztah s prostorem.

 

Harmonogram:

 

sobota i neděle: 10h-13h, pauza na oběd, 14:30-18h

 

Cena: 70 euro/ 1750Kč, 50 euro/1250Kč studenti, nezaměstnaní 
Workshop se odehraje v centru Pkující oblaka: https://www.tai-chi-wudang.cz/ 

Zápis, kontak a vaše dotazy můžete klást:

Česká republika : Lucie Sarkadyova 
lucie.sarkadyova@gmail.com
+420606586114

Francie: contact@7pepiniere.com
Emmanuelle Pépin +33 6 81 02 65 86

 

Emmaneule Pepin

Emmanulle Peppin –, francouzská tanečnice, choreografka., učitelka kontnaktního tance, improvizace, dramaturgie, profesorka tance na konzervatořích. Vystudovala současný tanec (D.E), kontaktní tanec a improvizaci BMC (body mind centering) , má certifikát v shiatzu, je vyučující v BPJEPS, Biac, Eps, spolupracuje se školami, univerzitami a konzervatořemi.

Její cesta vedla přes výzkum tance, anatomie, tělesnosti a psychologie. Své poznání a umění předává v procesu „okamžité kompozice“ a kontaktního tance, který objevila pod vedením Marka Tompkinse, Didier Silhol a prohloubila s Olivierem Bessonem a Julyenem Hamiltonem. V současné době vystupuje a spolupracuje s umělci věnujícími se improvizaci ve Francii, Turecku, Maďarsku, USA a dalších zemích. Spolupůsobí ve skupinách Emmajupe, Emir, les Succulentes, la compagnie l'imparfait a dalších.

Vystupuje na improvizačních festivalech v duu s Barrem Philipsem - „Carol's dream“ a stejně tak s Catherine Jauniaux - „la plui la délave, la“ .

Během workshopů a představení - „la foret des signes“ zpracovává výzkum a výuku týkající se spojení tance a přírody, a práce se smysly.

Nedávno s Pierrem Vionem založila „7pepiniere“, prostor uměleckého vývoje a podegogiky. Do České republiky se Emmanuelle vrací již potřetí. Minulý rok v prosinci proběhl v centru Plující oblaka workshop „Pohyb a slovo“, který zkoumal možnosti spojení filosofie a tance a spolulektorkou byla také Alice Koubová. Workshop proběhl v rámci projektu Swannslab. V srpnu se konal workshop „In & Out“, který byl pro změnu spojením tance a bojových umění a byl opět veden dvěma lektory a to Emmanuelle a Otakarem Chocholou.

 

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde