Plující oblaka U kamenné ryby 2008

 Fotogalerie

Seminář Plující oblaka U kamenné ryby ve dnech 29.8.- 31.8. 2008. Začátek v pátek v 16h a ukončení v neděli po večeři meditací. Cena 1000,- za osobu + strava a ubytování.

Platba namístě. Obsah semináře - Tai Ji Quan 28 forem Zang San Feng styl, Qi Gong Wu Xing.

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde