Exibice školy Plující oblaka na festivalu oslav roku Tygra 2010

 Oslava roku tygra

6.2. – filharmonie Hradec Králové - 21.15

 

 

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai:  

www.plujicioblaka.cz/products/prijimaci-ceremonial-skoly-wudang-san-feng-6-7-12-2019/

_____________________________________

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde