Czech Open International - Wushu

Otakar Chochola - stříbro ve sloučené kategorii Tai Ji Quan, a bronz v Tradiční pěsti

Salvator Di Agostino - stříbro Ji Ben Quan - junioři

Dále se účastnili: Klára Soldátová - Tai Ji Quan a Klára a Láďa Waisovi - Ji Ben Quan - junioři

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde