Czech Open International - Wushu

Otakar Chochola - stříbro ve sloučené kategorii Tai Ji Quan, a bronz v Tradiční pěsti

Salvator Di Agostino - stříbro Ji Ben Quan - junioři

Dále se účastnili: Klára Soldátová - Tai Ji Quan a Klára a Láďa Waisovi - Ji Ben Quan - junioři

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde