České Budějovice 12.11.20111

Info: Martina Oušková - 607576598

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde