9.

 

Ctnostný naplňuje, ale kéž by toho nechal!

Šikovný ostří, ale kéž by nepřeostřil!

Bohatý plní truhly zlatem a jadeitem,

ale stejně je neuchrání

Mocný má titul a bohatství,

ale stejně jej pýcha zahubí

Je-li dílo dokončeno, odejdi,

protože taková je cesta nebe

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde