9.

 

Ctnostný naplňuje, ale kéž by toho nechal!

Šikovný ostří, ale kéž by nepřeostřil!

Bohatý plní truhly zlatem a jadeitem,

ale stejně je neuchrání

Mocný má titul a bohatství,

ale stejně jej pýcha zahubí

Je-li dílo dokončeno, odejdi,

protože taková je cesta nebe

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde