80.

 

Ať je stát malý a málo lidu v něm,

ať má zbraná málo a ani ty nepoužívá,

ať lidé myslí na smrt a neputují daleko,

ať mají vozy a lodě,

ale žádnou chuť do nich nastoupit,

ať mají štíty a zbraně,

ale ne příležitost vytáhout do bitvy,

ať opět váží uzly, a pak je používají

ať je jejich potrava chutná, šaty krásné,

domovy ať přinášejí útěchu

a zvyky jsou příjemné

A tak i kdyby sousední státy

ležel nad dohled

a bylo odtud slyšet štěkot psů

a kdákání slepic,

lidé dosáhnou vysokého věku,

aniž by se jim chtělo putovat

sem a tam do cizích končin!

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde