79.

 

I když vneseš soulad do velkého rozladění,

vždy zůstane něco neusmířeného

Copak je možné se s tím spokojit?

Proto moudrý dodržuje livou stranu smlouvy

a neobviňuje druhou stranu

Kdo má sílu, stará se o své závazky

Kdo nemá sílu, pečlivě kontroluje ostatní

Nebeská Tao nemá své oblíbence,

ale zůstává a dobrým

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde