79.

 

I když vneseš soulad do velkého rozladění,

vždy zůstane něco neusmířeného

Copak je možné se s tím spokojit?

Proto moudrý dodržuje livou stranu smlouvy

a neobviňuje druhou stranu

Kdo má sílu, stará se o své závazky

Kdo nemá sílu, pečlivě kontroluje ostatní

Nebeská Tao nemá své oblíbence,

ale zůstává a dobrým

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde