77.

 

Nepodobá se snad cesta nebe napnutému luku?

Když napínáme luk, tak se jeho horní konec snižuje

a dolní konec zvedá,

takže ti, co mají nadbytek, se zmenšují,

a ti, co mají mnohem méňě,

jsou povyšováni

Cesta nebe ubírá tomu, kdo má hodně,

a přidává tomu, kdo má málo

Cesta člověka je jiná,

bere tomu, kdo má málo,

aby mohla přidat tomu,

kdo má nadbytek

Kdo má tolik

aby se o to mohl rozdělit

se vším pod nebem?

Jenom ten, kdo má Tao

Proto moudrý jedná,

ale ostatní na něm nezávisí

dosahuje úspěchu, ale nepyšní se jím

nechce ukazovat svoji cenu

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde