77.

 

Nepodobá se snad cesta nebe napnutému luku?

Když napínáme luk, tak se jeho horní konec snižuje

a dolní konec zvedá,

takže ti, co mají nadbytek, se zmenšují,

a ti, co mají mnohem méňě,

jsou povyšováni

Cesta nebe ubírá tomu, kdo má hodně,

a přidává tomu, kdo má málo

Cesta člověka je jiná,

bere tomu, kdo má málo,

aby mohla přidat tomu,

kdo má nadbytek

Kdo má tolik

aby se o to mohl rozdělit

se vším pod nebem?

Jenom ten, kdo má Tao

Proto moudrý jedná,

ale ostatní na něm nezávisí

dosahuje úspěchu, ale nepyšní se jím

nechce ukazovat svoji cenu

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde