76.

 

Zaživa jsou lidské bytosti měkké a vláčné,

ale po smrti jsou tuhé a toporné

Rostliny, stromy a všechny ostatní bytosti

jsou zaživa rovněž měkké a křehké,

ale po smrti jsou vyschlé a ztvrdlé

Proto tuhé a tvrdé se přimyká ke smrti,

ale měkké a vláčné se přimyká k životu

Vojenská moc, jež zesílila,

stojí před záhubou

velký strom bude poražen

silné a velké liží dole

slabé a poddajné leží nahoře

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai:  

www.plujicioblaka.cz/products/prijimaci-ceremonial-skoly-wudang-san-feng-6-7-12-2019/

_____________________________________

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde