76.

 

Zaživa jsou lidské bytosti měkké a vláčné,

ale po smrti jsou tuhé a toporné

Rostliny, stromy a všechny ostatní bytosti

jsou zaživa rovněž měkké a křehké,

ale po smrti jsou vyschlé a ztvrdlé

Proto tuhé a tvrdé se přimyká ke smrti,

ale měkké a vláčné se přimyká k životu

Vojenská moc, jež zesílila,

stojí před záhubou

velký strom bude poražen

silné a velké liží dole

slabé a poddajné leží nahoře

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde