76.

 

Zaživa jsou lidské bytosti měkké a vláčné,

ale po smrti jsou tuhé a toporné

Rostliny, stromy a všechny ostatní bytosti

jsou zaživa rovněž měkké a křehké,

ale po smrti jsou vyschlé a ztvrdlé

Proto tuhé a tvrdé se přimyká ke smrti,

ale měkké a vláčné se přimyká k životu

Vojenská moc, jež zesílila,

stojí před záhubou

velký strom bude poražen

silné a velké liží dole

slabé a poddajné leží nahoře