74.

 

Pokud se lid nebojí smrti,

jak mu můžeme smrtí hrozit?

I kdyby se někomu podařilo,

aby se lid bál smrti,

vždycky se najde někdo nehorázný,

ale i ten se dá chytit a zabít,

takže kdo se nakonec odváží být nehorázný?

Je tu velký kat, který posílá lidi na smrt

Pokud někdo zabíjí místo kata,

jakoby tesal místo velkého tesaře

Málokdy se stává, aby ten,

kdo tesá místo velkého tesaře,

se nesekl do vlastní ruky

 

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde