73.

 

Kdo je ve své smělosti troufalí, bude zabit

kdo je statečný, ale netroufá si, bude žít

to obojí někdy prospívá a jindy škodí

Kdo ví, proč je nebe kruté?

Zde je i moudrý na vážkách

cesta nebe je vítězit bez zápolení

lidé odpovídají moudrému,

aniž potřebují slova

přicházejí k němu,

aniž by je volal

a on čte v klidu znamení doby

Nebeská siť sahá daleko a široko,

její oka jsou volná

a přece nepropustí nic!

 

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde