72.

Když se lid neděsí moci,

přijde větší moc,

nebude respektovat žádné hranice,

vtrhne do jejich domovů

a zasáhne je v jejich vlastním srdci

Je to proto, že lidé jsou nenasytní

Moudrý neukazuje, co ví

opratuje se, ale nepřeceňuje

drží se domova a hrozí se nepozornosti

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde