72.

Když se lid neděsí moci,

přijde větší moc,

nebude respektovat žádné hranice,

vtrhne do jejich domovů

a zasáhne je v jejich vlastním srdci

Je to proto, že lidé jsou nenasytní

Moudrý neukazuje, co ví

opratuje se, ale nepřeceňuje

drží se domova a hrozí se nepozornosti

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde