72.

Když se lid neděsí moci,

přijde větší moc,

nebude respektovat žádné hranice,

vtrhne do jejich domovů

a zasáhne je v jejich vlastním srdci

Je to proto, že lidé jsou nenasytní

Moudrý neukazuje, co ví

opratuje se, ale nepřeceňuje

drží se domova a hrozí se nepozornosti