70.

 

Snadno lze chápat má slova,

snadno je lze uskutečnit,

ale nikdo pod nebem jim nerozumí

a nikdo pod nebem se jimi neřídí

Má slova mají svůj počátek

a mé činy svého mistra,

jenže to nikdo neví,

a tak mě nikdo nechápe

Vzácní jsou ti, kdo mi rozumí,

a proto vzácný jsem i já sám

Moudrý nosí hrubou vlněnou houni,

ale v nitru ukrývá drahocenný jadeit

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde