70.

 

Snadno lze chápat má slova,

snadno je lze uskutečnit,

ale nikdo pod nebem jim nerozumí

a nikdo pod nebem se jimi neřídí

Má slova mají svůj počátek

a mé činy svého mistra,

jenže to nikdo neví,

a tak mě nikdo nechápe

Vzácní jsou ti, kdo mi rozumí,

a proto vzácný jsem i já sám

Moudrý nosí hrubou vlněnou houni,

ale v nitru ukrývá drahocenný jadeit

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde