7.

 

Nebe je věčné a zem bez konce

nežijí samy pro sebe

a proto trvají

Stejně tak moudrý se staví do pozadí,

ale objeví se v čele,

odloží svou osobnost,

a tím ji zachová!

Je neplněn,

protože je vyprázdněn

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde