7.

 

Nebe je věčné a zem bez konce

nežijí samy pro sebe

a proto trvají

Stejně tak moudrý se staví do pozadí,

ale objeví se v čele,

odloží svou osobnost,

a tím ji zachová!

Je neplněn,

protože je vyprázdněn