68.

 

Dobrý válečník nemá válku rád,

dobrý válečník se vyhýbá hněvu,

vítězí nad nepřítelem, ale nenapadá jej

Kdo umí zacházet s lidmi,

podřizuje se jim

Říkáme tomu síla neválčit,

schopnost zacházet s lidmi

Je přítelem nebe,

víc dosáhnout nelze!