68.

 

Dobrý válečník nemá válku rád,

dobrý válečník se vyhýbá hněvu,

vítězí nad nepřítelem, ale nenapadá jej

Kdo umí zacházet s lidmi,

podřizuje se jim

Říkáme tomu síla neválčit,

schopnost zacházet s lidmi

Je přítelem nebe,

víc dosáhnout nelze!

 

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde