68.

 

Dobrý válečník nemá válku rád,

dobrý válečník se vyhýbá hněvu,

vítězí nad nepřítelem, ale nenapadá jej

Kdo umí zacházet s lidmi,

podřizuje se jim

Říkáme tomu síla neválčit,

schopnost zacházet s lidmi

Je přítelem nebe,

víc dosáhnout nelze!

 

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde