67.

 

Všichni pod nebem říkají,

že cesta Taa je velká

a že se nepodobá ničemu

Nepodobá se ničemu,

proto se dá srovnat jenom s velikostí

Kdyby se něčemu podobala,

byla by k ničemu

Mám tři poklady, které strážím jako poklady

první je soucit

druhý je skromnost

a třetí je ten,

že si nemyslím, že jsem první pod sluncem

Díky soucitu mohu být odvážný

díky skromnosti mohu být velkorysý

a díky tomu, že si nemyslím,

že jsem první pod sluncem,

mohu vytrvat ve všem ostatním

Ale, když někdo opustí soucit

a nechá si statečnost,

když někdo opustí kromnost

a nechá si velkorysost,

opustí poslední a zaujme první místo,

takový zemře!

Díky soucitu zvítězí na bitevním poli,

a když je donucen se bránit, udrží se,

protože nebe jej chrání soucitnou stráží

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde