66.

 

Řeky i moře se mohou stát králi všech zemských údolí,

protože se drží dole

Když si někdo přeje ovládat lid,

musí používat svůj jazyk, jako by byl pod ním

Když si někdo přeje být v čele mas,

musí se tvářit, jako by byl úplně vzadu

Proto je moudrý nahoře,

ale lidé necítí jeho tíži,

jeho místo je vpředu,

ale lidé jej nevnímají jako překážku,

všechno pod nebem jej šťastně podporuje

a nikdy se tím neunaví,

a protože s nikým nesoupeří,

nic pod nebem s ním nemůže soupeřit

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde