65.

 

Ti, kteří v dávnověku vládli podle Taa,

nepoužívali jej, aby lid vzdělali,

ale udrželi v hlouposti

Lidu se těžko vládne,

když je příliš chytrý

Proto užívat k vládnutí vědomosti

nejspíš způsobí rozkradení státu,

nepoužívat vědomostí

způsobí obohacení státu

Člověk by měl rozumět tomu dvojímu,

jež dohromady vytváří jedno pravidlo

Když jej máš stále na mysli,

můžeš jej nazvat tajemná síla

Tajemná síla je doopravdy hluboká

a doopravdy sahá velice daleko

takový člověk pomáhá ostatním vrátit se

bez návratu není souladu

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde