64.

 

Bezpečné se snadno udržuje

nezrozené se snadno plánuje

kruché se snadno taví

drobné se snadno rozpustí

začni jednat, když ještě nepostalo

spravuj věci dřív, než upadnou do nepořádku

Strom, který oběma pažemi stěží obejmeme,

vyrostl z malého výhonku

devítípatrová terase z hromádky hlíny

cesta dlouhá tisíc mil začala pod tvýma nohama

kdo jedná, bude zničen

kdo si zakládá na řizení, je ztracen

Proto moudrý nejedná podle svých přání

a není zničen

neřídí se podle svých chutí

a není ztracen

Lidé jdou za věcmi takovým způsobem,

že mají úspěch skoro na dosah,

ale pak jej ztratí

Starej se o konce stejně jako o počátky

a neutrpíš porážku

Proto si moudrý nepřeje mít nějaká přání

a necení si těžko dosažitelných věcí

učí se neučit se

napravuje chyby, které dělají ostatní,

tím posiluje přirozenost všech bytostí,

ale neodvažuje se jednat

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde