62.

 

Tai chrání deset tisíc věcí

dobrému je pokladnicí

nedobrému útočištěm

Kdybychom s tím obchodovali,

použili bychom ta nejkrásnější slova

Kdybychom jím chtěli ovlivnit ostatní,

chovali bychom se co nejvznešeji

Je možné odmítout lidi, i když nejsou dobří?

Když je syn nebe korunován

a tři knížata uvedena v úřad,

lidé drží jadeitové kotouče

a čtyřspřežení jedou v čele,

lépe by však bylo,

kdyby Tao bylo korunováno

 a lidé seděli tiše

Jak staří prokazovali úctu k Tau:

neříkali snad, že kdo o něj snažně prosí,

získá jej,

hříšníku však bude odpuštěno?

Proto bylo nejcennější

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde