61.

 

Velký stát je jako povodí na dolním toku řeky

vše pod nebem se zde stéká

všem pod nebem je ženou

žena svým klidem vždy vítězí nad mužem

svým klidem se dřží dole

a tak i velký stát se kloní před malým státem

a tím jej získá

malý stát se sníží před velkým státem

a je jím pohlcen

někteří jsou anektováni tím, že se sníží

a jiní tím, že zůstanou nahoře

velký stát by neměl chtít nic jiného,

než aby přivedl lidi dohromady a staral se o ně

a malý stát by neměl chtít nic jiného

 než se spojit a sloužit lidem

Aby oba získali, po čem touží,

je třeba, aby se velký snížil před malým

 

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde