60.

 

Spravovat velký stát je jako smažit malou rybu

Když používáš Tao, abys dohlédl na vše pod nebem,

démoni pozbývají svou čarovnou moc

Není to proto, že by ji zcela ztratili,

ale ona lidem neškodí

Vlastně to neí čarovná moc, co lidem neškodí,

ale vládce, který lidem neškodí

A protože ani jeden neškodí,

spojí své síly a vrátí se k Tau

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde