59.

 

Nejlepší způsob, jak řídit lid a sloužit nebi

je opatrné zacházení

jenom opatrné zacházení je přímá cesta k podřízenosti

přímou cestou k podřízenosti

rozumíme neustálé shromažďování síly

Kdo neustále shromažďuje sílu,

zvítězí nad vším,

a protože se mu vše podřídí,

nikdo neví, kam jeho mc sahá,

a protože nelze poznat meze jeho možností,

může spravovat stát,

a je-li schopen pečovat o matku státu,

vytrvá dlouho

Tomu říkáme pevně zapustit kořeny

je to cesta dlouhého trvání a stálého nadhledu

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde