58.

 

Když se vláda moc neprosazuje,

lid se pročisťuje a zjednodušuje

Když má vláda vše pod pečlivým dohledem,

lid je svéhlavý a nezvladatelný

Štěstí vychází z neštěstí,

v úspěchu se skrývá neúspěch

Kdo ví, co je vůbec nejlepší?

Nemít žádnou vládu

opravdovost se mění v prohnanost

dobrota v úchylku

zmatek všeho lidu již trvá příliš dlouho

Proto moudrý je sám poctivý,

ale netvaruje ostatní

je špičatý, ale nebodá

je přímý, ale nenarovnává

je jasný, ale nezáří