58.

 

Když se vláda moc neprosazuje,

lid se pročisťuje a zjednodušuje

Když má vláda vše pod pečlivým dohledem,

lid je svéhlavý a nezvladatelný

Štěstí vychází z neštěstí,

v úspěchu se skrývá neúspěch

Kdo ví, co je vůbec nejlepší?

Nemít žádnou vládu

opravdovost se mění v prohnanost

dobrota v úchylku

zmatek všeho lidu již trvá příliš dlouho

Proto moudrý je sám poctivý,

ale netvaruje ostatní

je špičatý, ale nebodá

je přímý, ale nenarovnává

je jasný, ale nezáří

 

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde