57.

 

57.

Kdo spravuje stát pomocí souboru platných zákonů,

používá vojenskou moc zvráceným způsobem

Svět se dá spravovat,

jen když se do něj příliš nevměšujeme

Jak to vím? Tím, že tomu tak je:

čím víc zákonů a omezení, tím chudší je lid

čím větším počtem ostrých nástrojů je lid tísněn,

v o to větším zmatku stát je

čím jsou lidé chytřejší a vzdělanější,

tím víc nesmyslů se objevuje

jak přibývá zákonů, tak přibývá lupičů

Proto moudrý říká:

nedělám nic ze sebe s lid se sám mění

miluju klid a lid se řídí sám

do ničeho příliš nezasahuju a lid bohatne

nemám žádná přání a lid je sám sebou prostý

 

 

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde