56.

 

Kdo ví, nemluví

kdo mluví, neví

uzavírej své otvory

uzamykej své brány

otupuj hroty, rozmotej spletené

spoj se s jasem, smíchej s prachem

tomu říkám jednota s tajemstvím

člověk se k němu nemůže přiblížit

ani od něj utéc

nemůže mu prospět ani uškodit

nemůže jej ponížit ani povýšit

takového si váží všichni pod nebem.