56.

 

Kdo ví, nemluví

kdo mluví, neví

uzavírej své otvory

uzamykej své brány

otupuj hroty, rozmotej spletené

spoj se s jasem, smíchej s prachem

tomu říkám jednota s tajemstvím

člověk se k němu nemůže přiblížit

ani od něj utéc

nemůže mu prospět ani uškodit

nemůže jej ponížit ani povýšit

takového si váží všichni pod nebem.

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde