55.

 

Kdo hluboce a vnitřně přijal sílu,

podobá se dítěti

vosy, štíři a zmije jej nekousnou ani neuštknou

draví ptáci se jej nedotknou

jeho kosti jsou měkké a svaly vláčné,

ale jeho stisk je pevný

neví nic o spojení muže a ženy,

ale jeho úd je vztyčen

a jeho semeno plné,

protože jeho tělesná rovnováha je dokonalá

Vědět jak udržet rovnováhu se nazývá stálost

rozumět stálosti je prozřetelnost

prodloužit život za přirozenou hranici

nepřináší štěstí

ovládat myslí životní sílu

přináší její úpadek

co dosahuje vrcholu, stárne

Říkáme: co jde proti Tau, upadá

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde