54.

 

Nebude vytrženo, co dobře zakořenilo

nebude opuštěno, co bylo správně objato

potomci budou stále přinášet oběti

pěstuj to v sobě

a tvá síla bude opravdová

pěstuj to ve své rodině

a tvá síla se rozhojní

pěstuj to ve své vesnici

a tvá síla bude trvat

pěstuj to ve svém státě

a ten bude silou oplývat

pěstuj to v celém světě

a tvá síla dosáhne všude

na člověka se dívej z hlediska člověka

na rodinu se dívej z hlediska rodiny

na vesnici se dívej z hlediska vesnice

na stát z hlediska státu

na vše pod nebem se dívej z hlediska všeho

Jak vím, že tomu tak je?

Tím, že to tak je

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde