52.

 

Někde pod nebem je kořen světa,

který pokládáme za Tajemnou Matku

Skrze matku poznáváme dítě

a skrze dítě se opět přimykáme k matce

Dokud bude žít, neštěstí jej nepotká!

Uzavírej svoje otvory, uzamykej svoje brány

a celý život si uchováš sílu,

ale když se otevřeš světu

a budeš zacházet s věcmi,

nebudeš v klidu do konce svých dní

Vidět malé se nazývá prozíravost

Držet se měkkého se nazývá síla

Používej světlo,

ale nech jeho jas se vracet

Nevydávej se pohromě,

ale cvič se ve stálosti

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde