51.

 

Tao jim dává život

síla je živí

hmota jim určuje tvar

podstata povahu dotváří

proto deset tisíc věcí bez výjimky

uctívá Tao a váží si síly

Uctívat Tao a vážit i síly

není předepsáno,

ale děje se samo od sebe

Tao jim dává život

sílá je živí, dává růst, vychovává

stará se o správný tvar

vedek dospělosti, chrání je

dává jim život, ale nevlastní je

koná, ale nevytváří závislost

bytosti dospívají, ale síla je nevede

Tomu říkáme tajemná moc!

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde