5.

 

Nebe a země nejsou dobrotivé

zacházejí se všemi jako se slaměným psem

Moudrý vládce není dobrotivý

zachází se lidem jako se slaměným psem!

Vzduch mezi nebem a zemí je stejný

jako vzduch v měchu varhan nebo dmychadla

prázdný, ale nevyčerpatelný

čím víc proudí, tím víc vytváří

mnoho slov vyčerpá mysl

je lépe být prázdným měchem

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde