5.

 

Nebe a země nejsou dobrotivé

zacházejí se všemi jako se slaměným psem

Moudrý vládce není dobrotivý

zachází se lidem jako se slaměným psem!

Vzduch mezi nebem a zemí je stejný

jako vzduch v měchu varhan nebo dmychadla

prázdný, ale nevyčerpatelný

čím víc proudí, tím víc vytváří

mnoho slov vyčerpá mysl

je lépe být prázdným měchem