49.

 

Moudrý nemá vlastní srdce

srdce všech lidí činí srdcem svým

k dobrému jsem dobrý

k nedobrému jsem rovněž dobrý

tak proměňuji dobrotu v sílu

věrnému jsem věrný

nevěrnému jsem rovněž věrný

tak proměňuji věrnost v sílu

moudrý přebývá ve světě

v dokonalé rovnosti srdce

a přitom neúčastně

kvůli všem ostatním

se s nimi dělí o své srdce

lidé na něj hledí

a pozorně mu naslouchají

on s nimi zachází jako s dětmi