48.

 

Cílem učení je mít každý den víc,

cílem Taa je mít každý den míň

Ubíráš-li každý den, dojdeš k bodu,

kdy už nic nezůstalo,

tehdy nekonáš ze sebe

a nic nezůstane nedokončeno

Svět je možné svěřit tomu,

kdo se do něj nemíchá,

ale kdo do něj zasahuje,

není jej hoden

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde