48.

 

Cílem učení je mít každý den víc,

cílem Taa je mít každý den míň

Ubíráš-li každý den, dojdeš k bodu,

kdy už nic nezůstalo,

tehdy nekonáš ze sebe

a nic nezůstane nedokončeno

Svět je možné svěřit tomu,

kdo se do něj nemíchá,

ale kdo do něj zasahuje,

není jej hoden