47.

 

Aniž bys vyšel ze svých dveří,

můžeš poznat vše pod nebem

Aniž bys pohlédl ze svého okna,

můžeš uzřít cestou nebe

Čím dál jdeš, tím míň znáš

Takže moudrý neputuje,

a přesto ví

pojmenovává, ale nerozhlíží se

završuje, aniž něco koná

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde