47.

 

Aniž bys vyšel ze svých dveří,

můžeš poznat vše pod nebem

Aniž bys pohlédl ze svého okna,

můžeš uzřít cestou nebe

Čím dál jdeš, tím míň znáš

Takže moudrý neputuje,

a přesto ví

pojmenovává, ale nerozhlíží se

završuje, aniž něco koná