45.

 

Největším dokonalost je jakoby neúplná,

ale nevyčerpatelná

největší plnost je jakoby prázdná,

ale půsosbí bez konce

velká přítomnost se podobá lomenosti

velké nadání je jakoby nešikovné

velká výmluvnost se neumí vyslovit

teplo činnosti přemáhá chladnou nehybnost,

ale klid i nad teplem vítězí

Takže všemu pod nebem

správný klid vládne!

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde