42.

 

Tao počíná jedno

jedno rodí dvě

dvě rodí tři

a tři rodí deset tisíc věcí

všechny věci neou jin a objímají jang

mísí tyto síly a vytvářejí tak sjednocený soulad

Lidé nemají rádi,

když je někdo sirotek, vdovec nebo nehodný

a přece se urození tak titulují!

Někteří se zvětšují

tím, že se zmenšují

jiní se zmenšují

tím, jak se zvětšují

co učí ostatní, já také učím

drzí a zpupní neumírají přirozenou smrtí

a proto je učiním otci svého učení

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde