41.

 

41.

Když urozený člověk slyší o Tau,

pečlivě je provozuje

Když průměrný člověk slyší o Tau,

někdy je dodržuje a jindy zanedbává

Když malý člověk slyší o Tau, nahlas se směje

nebylo by to Tao, kdyby se mu nesmál

Proto je takové úsloví:

ta nejjasnější cesta vypadá jako temná

kdo na ní pokročil, jakoby se vracel

nejhrubší cesta ja ta nejhladší

nejvyšší síla je jako údolí

nejčistší bělost je zablácená

velká síla jakoby na něco čekala

ustanovená síla přichází kradmo

úplná jednoduchost vypadá jako ústupek

velký čtverec namá rohy

velkou nádobou neuděláš hned

vleký tón není slyšet

velká podoba je bez tvaru

Tao může být skryté a beze jména,

ale ono jediné je dobré,

vše poskytuje,

vše završuje!

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde