40.

 

Návrat je pohybem Taa

měkkost je jeho působením

vše pod nebem mu vděčí za život

To, co je,

spočívá v tom, co není

 

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai:  

www.plujicioblaka.cz/products/prijimaci-ceremonial-skoly-wudang-san-feng-6-7-12-2019/

_____________________________________

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde