40.

 

Návrat je pohybem Taa

měkkost je jeho působením

vše pod nebem mu vděčí za život

To, co je,

spočívá v tom, co není