40.

 

Návrat je pohybem Taa

měkkost je jeho působením

vše pod nebem mu vděčí za život

To, co je,

spočívá v tom, co není

 

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde