4.

 

Nevyvyšovat nadané a lid nepodlehne hádkám

nevážit si cenností a lid nebude krást

neukazovat žádostivé a mysl lidu bude klidná

Proto moudrý vyprazdňuje mysl a naplňuje žaludek

oslabuje chtění a posiluje kosti

udržuje lid v nevědomosti a bez přání

nenechává jednat intelektuály

Protože sám od sebe nic nečiní,

tak se věci řídí samy!

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde