4.

 

Nevyvyšovat nadané a lid nepodlehne hádkám

nevážit si cenností a lid nebude krást

neukazovat žádostivé a mysl lidu bude klidná

Proto moudrý vyprazdňuje mysl a naplňuje žaludek

oslabuje chtění a posiluje kosti

udržuje lid v nevědomosti a bez přání

nenechává jednat intelektuály

Protože sám od sebe nic nečiní,

tak se věci řídí samy!

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai:  

www.plujicioblaka.cz/products/prijimaci-ceremonial-skoly-wudang-san-feng-6-7-12-2019/

_____________________________________

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde