39.

A co řekneme o těch, kdo dávno, pradávno

obrželi jednotu?

Nebe dostalo jednotu a je jasné

země dostala jednotu a je stálá

bohové z ní získali svoji duchovní moc

údolí byla zaplněna životem

urozeným dala vládu nad vší zemí

tak působí jednota

Kdyby nebe nebylo jasné,

bojím se, že by se rozpadla

Kdyby bohové neměli duchovní moc,

bojím se, že by vyhasli

Kdyby údolí nebyla zaplněna,

bojím se, že by vyschla

Kdyby z ní nežily všechny bytosti,

bojím se, že by zhynuly

Kdyby urozeným nedala šlechetnost a vznešenost,

bojím se, že by zhynuly

Kdyby urozeným nedala šlechetnost a vznešenost,

bojím se, že by se zhroutili

Proto pokora je kořenem šlechetnosti

a základem vznešenosti je vědomí nicoty

Urození o sobě hovoří jako o nehodných,

za základ všeho považují pokoru,

že tomu tak je?

Pro moudrého jsou všechny chvály – žádná chvála

nechce se třpytit vnějším leskem jadeitu

ani se obrnit tvrdotí kamene

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde