38.

 

Kdo má velkou sílu, není silný

a proto ji má

kdo má menší sílu, drží se jí

a proto ji ztrácí

kdo má velkou sílu, nečiní nic ze sebe

a koná z ničeho

kdo má menší sílu, činí vědomě

a koná z něčeho

vznešená dobrota má za základ něco

vznešená uctivost jedná,

a když na ni ostatní nereagují,

vyhrne si rukávy a dovede ji k sobě!

Proto se uchylujeme k síle,

jen když jsmeztratili Tao

Uchylujeme se k dobrotě,

když jsme ztratili sílu

Uchylujeme se ke spravedlnosti

když jsem ztratili dobrotu

Uchylujeme se k uctivosti,

když jsme ztratili spravedlnost

Uctivost je směsicí plytké důvěry a mělké loajality

a proto je počátem nepořádku

Předvídavost je květem Taa

a proto je počátkem dvojnosti

Doopravdy moudrý se zabývá podstatou a ne výhonky

zajímá se o plod ne o květ

přidržuje jedno a odmítá druhé

 

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde