37.

 

Tao ve své stálosti nic nečiní vědomě

a přesto nic nezůstane rozděláno

Kdyby se jej chtělurozený držet,

ostatní lidé by se sami od sebe napravili

Kdyby se tajně živené přání rozhořelo,

zadržel bych jej bezejmennou jednoduchostí,

jež přináší klid a oproštěnost

a v níž se vše pod nebem

spravuje samo

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde