36.

 

Chceš-li něco stáhnout,

musíš to nejprve nechat roztáhnout,

chceš-li něco oslabit,

musíš to nejprve nechat zesílit

chceš-li něco zmenšit,

musíš tonejprve nechat vyrůst,

a když to budeš chtít odstranit,

neprve to nech vyvinout

Takový přístup nazýváme jemný a prozíravý

měkké a lebé vítězí nad pevným a silným

ryba nessmí utéct z mělčiny na hlubinu

ostré nástroje státu nemají přijít lidem na oči