36.

 

Chceš-li něco stáhnout,

musíš to nejprve nechat roztáhnout,

chceš-li něco oslabit,

musíš to nejprve nechat zesílit

chceš-li něco zmenšit,

musíš tonejprve nechat vyrůst,

a když to budeš chtít odstranit,

neprve to nech vyvinout

Takový přístup nazýváme jemný a prozíravý

měkké a lebé vítězí nad pevným a silným

ryba nessmí utéct z mělčiny na hlubinu

ostré nástroje státu nemají přijít lidem na oči

 

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde