35.

 

Uchop velkou podobu

a celý svět k tobě přijde

Přijít znamená neubližovat,

ale měrou svrchovanou nalézt mír a bezpečí

Hudba a dobré jídlo

zlákají poutníka k zastávce

Ale když mluvíme o Tau,

je tak mdlé a bez chuti

Chceme jej předvést,

ale není co

Chceme mu naslouchat,

ale neslyšíme jej

Ale když jej používáme,

vyčerpat nemůžeme

 

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde