35.

 

Uchop velkou podobu

a celý svět k tobě přijde

Přijít znamená neubližovat,

ale měrou svrchovanou nalézt mír a bezpečí

Hudba a dobré jídlo

zlákají poutníka k zastávce

Ale když mluvíme o Tau,

je tak mdlé a bez chuti

Chceme jej předvést,

ale není co

Chceme mu naslouchat,

ale neslyšíme jej

Ale když jej používáme,

vyčerpat nemůžeme

 

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde