34.

 

Velké Tao se rozlévá, kam chce

živí všechny bytosti,

ale nic jim nepřikazuje

úspěšné,ale bez věhlasu

odívá všechny bytosti a stará se o ně,

ale neovládá je

nikdy nic nechce

a tak se na světě celém

ocitá mezi nejmenšími

všechny bytosti se k němu vracejí,

ale ono jim nevládne

a tak se na světě celém

ocitá mezi největšími

Protože se nikdy nesnaží dosáhnout velikost,

naplňuje ji

 

 

 

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde