32.

 

Neměnné Tao nemá jméno,

ačkoliv je tak jednoduché a nepatrné

Nikdo pod nebem je neučiní svým sluhou,

ale kdyby se jej nějaký urozený člověk

dokázal přidržet,

všechno tvorstvo by se mu podřídilo

Když sjednotí se nebe a země,

aby seslaly sladkou rosu,

potom i lidé sami od sebe a bez příkazů

budou žít v jim vlastním souladu

Když rozdělujeme jednotu,

objevují se jména

Pohromě se vyhneme,

jen když víme, kdy přestat

Všechno tvorstvo se má k Tau

jako říčky k řekám

a řeky k moři

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde